Vroeghulp Ede

Bij vragen of zorgen over het gedrag of de ontwikkeling van kinderen van 0 – 7 jaar

Opvoeden is niet altijd makkelijk. Iedere ouder heeft weleens vragen over het gedrag van zijn of haar kind. Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) werken professionals bij wie u terecht kunt met uw vragen en voor hulp.

Vragen over uw kind

  • Mijn kind is zo moeilijk bereikbaar, is er iets aan de hand?
  • De peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf vindt dat ons kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen. Is dat zo en hoe komt dat?
  • Ik maak me zorgen over het gedrag van mijn kind. Is de basisschool wel haalbaar?

Herkent u deze vragen of heeft u andere vragen over het gedrag en/of de ontwikkeling van uw kind? Dan kan wellicht een Vroeghulptraject helpen. Vroeghulp Ede is een onderdeel van het CJG.

Wat is vroeghulp?

Voor jonge kinderen tussen de 0 en 7 jaar is er binnen het CJG ‘Vroeghulp’ georganiseerd. Vroeghulp Ede helpt u bij het beantwoorden van vragen over het gedrag en/of de ontwikkeling van uw kind. Het CJG gaat met u in gesprek over uw vragen en denkt graag met u mee over passende hulp. Vroeghulp Ede bestaat uit verschillende onderdelen die op maat ingezet kunnen worden. Daarnaast hebben wij veel samenwerkingspartners en houden wij rekening met hulp vanuit uw eigen identiteit. We kijken van persoon tot persoon samen met u welke hulp het beste bij uw gezin past.

Vroeghulp Ede bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Het meekijkteam
  • Trajectbegeleiding
  • Onafhankelijk Multidisciplinair overleg

Alle onderdelen van Vroeghulp Ede zijn gezamenlijk of los van elkaar in te zetten.

Wat doet het Meekijkteam?

Wij starten met een kennismakingsgesprek met u als ouders en de orthopedagoog. We bespreken de ontwikkeling van uw kind, uw vragen en zorgen. Het gesprek heeft als doel de vragen en zorgen te verhelderen. Er zijn een aantal observatiemomenten van uw kind nodig om een goed beeld te vormen van de algehele ontwikkeling en het gedrag. De daartoe getrainde, pedagogisch medewerksters van het meekijkteam voeren deze observaties uit. Het is daarbij belangrijk om uw kind verschillende keren en in verschillende situaties te zien maar zoveel mogelijk in een vertrouwde omgeving. Soms is er daarnaast onderzoek nodig zoals naar de taal/spraakontwikkeling of naar de motoriek. Dit traject duurt maximaal 3 maanden waarbij wij met regelmaat gesprekken met u voeren over de ontwikkeling van uw kind en de bevindingen uit de observaties en onderzoeken. Als ouder blijft u daardoor goed op de hoogte en is het een gezamenlijk traject. De bedoeling is om te verhelderen wat uw kind nodig heeft en wat passend is op het gebied van ontwikkeling of eventueel onderwijs. Met u als ouder streven we ernaar dat u tevreden bent, het beeld van uw kind helder is en het duidelijk is of er vervolgondersteuning nodig is en/of welke hulp of onderwijs passend is voor u en uw kind.

Wat is trajectbegeleiding?

Het kan voorkomen dat er veel informatie op u afkomt bij het ontdekken wat er aan de hand is en welke hulp het beste ingezet kan worden voor uw kind. U kunt op zo’n moment een ‘kastje-muur’ effect ervaren. De informatie die u krijgt is bijvoorbeeld niet duidelijk voor u en er ontstaan nieuwe vragen. Wanneer dit het geval is, kunt u met uw gezin gebruik maken van trajectbegeleiding. De begeleiders ondersteunen u gedurende het gehele traject en bieden een helpende hand bij het beantwoorden van uw vragen. De trajectbegeleiders van het CJG zijn professionals met specifieke kennis en ervaring op het gebied van Vroeghulp. Ze zorgen voor de casusregie, stemmen waar nodig af met andere hulpverleners en versterken uw rol als ouders.

Wat doet het Multidisciplinair Overleg?

Antwoorden vinden op uw vragen kan lastig zijn en soms blijft het enige tijd onduidelijk waar het gedrag van uw kind vandaag komt. Het is dan goed om met een onafhankelijke, specialistische blik naar de situatie te kijken. Het Multidisciplinair overleg is een team dat bestaat uit specialisten op het gebied van jonge kinderen. Deelnemers van dit Multidisciplinair overleg zijn: een kinderarts, jeugdarts, kinderpsychiater, revalidatiearts, orthopedagoog vanuit de verstandelijk gehandicapte zorg, taal/spraak psycholoog en de orthopedagoog van het meekijkteam. U kunt uw vraag via het CJG aan dit team stellen en er wordt samen met u een plan gemaakt. Meestal ondersteunt een trajectbegeleider vanuit Vroeghulp Ede u hierbij, maar u kunt ook uw eigen ondersteuning meenemen.

Heeft u het idee dat u Vroeghulp Ede kunt gebruiken?

Als u het idee heeft dat Vroeghulp Ede voor u een oplossing kan zijn, neem dan contact op met het CJG. Aan elke peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en school is een CJG-team verbonden, waar u altijd contact mee kunt opnemen. Daarnaast vind u op deze website het CJG-team bij u in de wijk. U kunt ook mailen: info@cjgede.nl of bellen: 0318745757

Bestanden

Vroeghulp Ede voor Ouders PDF, 388,1 kB