CJG Teams

Het CJG heeft op alle scholen, kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en wijken van de gemeente Ede een vindplaatsgericht team. Daarnaast heeft het CJG veel samenwerkingspartners waar een beroep op gedaan kan worden als uw vraag daar aanleiding toe geeft. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

De CJG teams zijn:

Voorschoolse Voorzieningen team (vv-team)

Voor de leeftijdsgroep 0-4 jaar bestaat het team uit een jeugdverpleegkundige en een jeugdmaatschappelijk werker met expertise op het gebied van het jonge kind. Zij werken nauw samen met Vroeghulp Ede, een onderdeel van het CJG dat ingezet wordt als er vragen zijn over de ontwikkeling van uw kind. Uw kind groeit op en ontwikkelt zich. Dit brengt veel vragen met zich mee, zoals:

" Wat kan ik doen om de ontwikkeling van mijn peuter te stimuleren?"

" Mijn partner en ik denken anders over de opvoeding. Hoe kunnen we hier samen uitkomen?"

Basisschoolteam

Voor de basisschoolleeftijd bestaat het team uit een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdverpleegkundige met expertise op deze leeftijdsgroep. Elke basisschool heeft een eigen CJG basisschoolteam en vult de dienstverlening anders in. De ene school heeft behoefte aan een inloopspreekuur van het CJG, de andere school aan themabijeenkomsten over opvoeden en opgroeien. Ongetwijfeld heeft u wel eens vragen, zoals:

"Hoe voorkom ik dat mijn kind de hele dag achter de computer en tv zit?"

"We gaan scheiden, hoe vertellen we het de kinderen?"

Voortgezet Onderwijsteam (VO-team)

Voor de middelbare scholieren bestaat het team uit een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdarts met expertise in deze leeftijdsgroep. Zij werken nauw samen met de zorgcoördinatoren van de scholen. Pubers zijn soms onvoorspelbaar en kunnen vragen oproepen, zoals:

"Mijn dochter heeft 'foute vrienden', hoe pak ik dit aan?"

"Hoe stel ik duidelijke grenzen over opblijven, laat thuiskomen en opruimen?

Speciaal (basis) Onderwijsteam (S(b)O-team)

Voor de speciaal onderwijs scholen bestaat het team uit een maatschappelijk werker met expertise op het gebied van jeugdigen met een beperking, soms vanuit CJG/MeeVeluwe, soms in dienst van de school zelf. Het andere teamlid is de jeugdarts met expertise op dit gebied. U kunt denken aan vragen zoals:

"Mijn dochter gaat vanuit het speciaal onderwijs weer naar het reguliere onderwijs, hoe ondersteun ik haar hierbij ?

"Hoe vind ik een vrijetijdsbesteding die rekening houdt met mijn zoon?"

Het CJG in de Wijk team

Het CJG werkt wijkgericht en werkt met alle samenwerkingspartners goed samen in de wijk. De trekkers van dit team zijn jeugdmaatschappelijk werkers die graag horen wat u nodig heeft om uw kinderen goed en gezond op te kunnen laten groeien in uw wijk. Bijvoorbeeld:

"Een themabijeenkomst over omgaan met social media in uw buurthuis"

"Hoe vindt u andere ouders in de wijk om over opvoedonderwerpen te praten"