Colofon

Content

De inhoud van deze website wordt beheerd door het CJG van gemeente Ede, Elkander en Opvoedinformatie Nederland.
Er wordt continu gestreefd naar het up to date houden van de informatie. Voor vragen over de lokale inhoud kun je contact opnemen met het CJG. Voor vragen over o.a. het landelijke nieuws en koppelingen van informatie zoals internetlinks kun je contact opnemen met cjg@elkander.nl.

Opvoedinformatie Nederland

De landelijke teksten over zorg en opvoeding zijn afkomstig van Opvoedinformatie Nederland, een initiatief vanuit de overheid voor het ontwikkelen van één inhoudelijke database met eenduidige en gevalideerde informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Meer informatie is te vinden op: www.opvoedinformatie.nl.

Inhoud

De informatie is primair ontwikkeld ten behoeve van (aanstaande) ouders en opvoeders. Alle ontwikkelde en door de kennis- en thema-instituten gevalideerde informatie is getoetst en voldoet aan de criteria voor kwaliteit, betrouwbaarheid en toegankelijkheid. Deze informatie mag daarom niet inhoudelijk worden gewijzigd.

Juistheid en actualiteit

Je mag verwachten dat Opvoedinformatie Nederland de grootst mogelijke zorg besteedt aan de juistheid en actualiteit van de informatie. Als je desondanks toch pagina's tegenkomt waarvan je vermoedt dat deze onjuiste informatie bevatten, kun je dit melden via contact@opvoedinformatie.nl of telefoonnummer 088 - 1180200.

Gebruiksdoel

Persoonlijk gebruik van de informatie op deze site is toegestaan. Gebruik, vermenigvuldiging en verspreiding van de informatie van Opvoedinformatie Nederland is niet toegestaan. Mocht je hierin interesse hebben, dan kun je contact opnemen met contact@opvoedinformatie.nl.

Sociale kaart

Een groot aantal organisaties in en om de gemeente Ede heeft informatie beschikbaar gesteld in de sociale kaart. Die informatie is verwerkt in deze website. Elkander zorgt ervoor dat de informatie op deze website komt en wordt bijgehouden. E-mailadres: info@elkander.nl.

Websiteleverancier

Elkander

Brink 7
7963 AA Ruinen
T 050-2110950
W www.elkander.nl
M info@elkander.nl