Het Centrum voor Jeugd en Gezin Ede (CJG) ondersteunt iedereen met vragen over gezond opvoeden en opgroeien. Opvoeden is niet altijd makkelijk. Iedere ouder heeft hierover wel eens vragen. Bij het CJG werken professionals bij wie u terecht kunt voor informatie, advies, lichte hulp of een goede doorverwijzing. De medewerkers van het CJG vindt u vooral via de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of de school van uw kind.

Het CJG denkt met u mee!

Een gezond kantineaanbod staat vandaag op een feestelijke manier in de schijnwerpers.

lees meer

1000 watertappunten op schoolpleinen

In de komende 2 jaar komen er zo’n 1000 nieuwe waterpunten bij scholen.

lees meer

2 maanden betaald ouderschapsverlof dankzij EU

Ouders in Nederland krijgen in de toekomst recht op minimaal 2 maanden betaald ouderschapsverlof.

lees meer