Relaties en Scheiden

De relaties met elkaar en onze kinderen zijn de belangrijkste relaties die we hebben. We werken hard aan deze relaties, maar soms is het lastig en is hulp zeer welkom. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) ondersteunt kinderen, jongeren, (aanstaande) ouders en opvoeders ook bij vraagstukken rondom relaties. Het CJG biedt ondersteuning voor ouders en kinderen op verschillende manieren.

De ondersteuning van het CJG is gericht op het voorkomen van problemen en het bieden van ondersteuning en hulp. Het CJG denkt mee en heeft veel professionele contacten die kunnen helpen.

Hulp voor ouders en kinderen
Voor kinderen en jongeren is het voorbeeld dat zij krijgen erg belangrijk. Zij leren het meest van de voorbeelden uit hun omgeving: hoe gaan ouders met elkaar om, hoe worden meningsverschillen en conflicten opgelost? Soms is het geven van een goed voorbeeld moeilijk, bijvoorbeeld door een scheiding of door lastig gedrag van kinderen. Hulp voor ouders en kinderen kan daarbij helpen.

Scholen spelen ook een rol bij de opvoeding. Zo is daar vaak aandacht voor seksuele voorlichting, burgerschapsvorming en pesten. Vaak met hulp van programma’s als de ‘Vreedzame school’ of het pestprotocol. Toch is het voorbeeld dat we thuis geven vaak het belangrijkste.

Ondersteuning voor ouders
Relaties kunnen op verschillende momenten onder druk komen te staan. Denk aan de overgang van een relatie bij de komst van kinderen of de relatie met uw kind wanneer deze in de pubertijd komt. Het CJG biedt daarom verschillende mogelijkheden voor hulp. Het CJG geeft bijeenkomsten en cursussen voor ouders/opvoeders die ondersteuning willen. Hier krijgt u informatie en kunt u ervaringen uitwisselen. U krijgt de mogelijkheid om vragen te bespreken met elkaar of met professionals.

Een aantal voorbeelden vanuit ons aanbod voor ouders en/of kinderen en jongeren:

Individueel gesprek
Tijdens een individueel gesprek met een CJG-medewerker gaat u dieper in op uw vragen. Zo neemt u tijd voor onderwerpen die u belangrijk vindt. Een CJG-medewerker geeft u korte begeleiding van maximaal 10 gesprekken. U kunt deze gesprekken bijvoorbeeld krijgen bij opvoedvragen, na een scheiding of bij moeite in een samengesteld gezin. Medewerkers staan klaar voor u en zijn ook benaderbaar via de kinderopvang, school of de wijk. Kijk voor onze medewerkers op https://www.cjgede.nl/medewerkers. Een afspraak maken via de mail of telefoon kan natuurlijk ook www.cjgede.nl/contact.

Cursus ‘Ik ook van jou’
Maatschappelijk werk Ede organiseert een relatiecursus ‘Ik ook van jou’. Deze cursus is voor partnerstellen met kleine of grote relatievragen of relatieproblemen. Met als doel samen je relatie te versterken. Het CJG sluit op verzoek van de deelnemers aan bij opvoedvragen binnen de relatie. U kunt deelnemen via: www.ikookvanjou.net/training-ik-ook-van-jou-ede

Adviespunt Relatie en Scheiden
U bent ook welkom bij het adviespunt Relatie en Scheiden van het CJG en Maatschappelijk werk Ede. Dit spreekuur is de plek waar u zonder afspraak binnenloopt met vragen. In coronatijd is dit spreekuur telefonisch. Denk aan vragen als:

  • Heb je relatieproblemen en denk je erover om deze samen op te lossen?
  • Wil je uit elkaar gaan en weten hoe het nu verder moet? Bijvoorbeeld met jouw inkomen, de kinderen of de scheidingsprocedure?

Partners zoals een relatietherapeut of een mediator kunnen op uw verzoek aansluiten bij dit adviespunt. Kijk voor meer informatie op: https://www.cjgede.nl/is/product/149957/187907/invis2/adviespunt-relatie-en-scheiden

Praten over scheiden
De vraag ‘Scheiden’ of ‘Blijven’ is vaak erg moeilijk. Dit kan extra moeilijk zijn wanneer u religieus bent. We zien dat stellen met een reformatorische achtergrond of een migratie achtergrond vaak extra moeite met deze vraag hebben. We gaan graag met u in gesprek. Het CJG biedt hiervoor mogelijkheden. Als u een migratie achtergrond heeft dan kunt ook praten met medewerkers van Cultuurrijke Zorg Ede https://www.opella.nl/jeugd-en-gezin. Als u een reformatorische achtergrond heeft dan staan ook de medewerkers van KOC Diensten (ds.G.H.Kerstencentrum) voor u klaar: https://kocdiensten.nu/.

Ondersteuning voor kinderen en jongeren
Het aangaan van relaties is al op jonge leeftijd van groot belang. De relatie die kinderen en jongeren met zichzelf hebben en hoe ze deze uiten kan een extra impuls krijgen. Door een Sociale Vaardigheidstraining of Weerbaarheidstraining leren kinderen en jongeren hier veel over. Ook jongeren met een beperking kunnen dit soort trainingen volgen. Naast deze trainingen biedt het CJG verschillende mogelijkheden voor hulp. Ons volledige aanbod vindt u hier: https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-3/activiteiten

Lentekriebels
De GGD biedt basisscholen een lesweek van de Lentekriebels aan. Scholen geven dan een week lang les over weerbaarheid, relaties en seksualiteit. Lentekriebels is meestal in maart. Ook scholen in het voortgezet onderwijs besteden aandacht aan relaties. U kunt hier naar vragen bij de school van uw kinderen.

Persoonlijk gesprek
Soms helpt het als uw kind een gesprek kan voeren met een van de medewerkers van het CJG-team. Zij hebben goede manieren om met kinderen van elke leeftijd in gesprek te gaan. Ze kunnen praten over verschillende onderwerpen, dit gebeurt altijd in overleg met de ouder(s). Vanaf 16 jaar kunnen jongeren met hen in gesprek zonder overleg met de ouder(s). Praten kan met: https://www.cjgede.nl/medewerkers
 

HULP NA EEN SCHEIDING VOOR KINDEREN, JONGEREN EN OUDERS
In veel relaties ontstaan vroeg of laat problemen. In sommige gevallen is het beëindigen van de relatie niet te voorkomen. Voor kinderen is een scheiding heel erg moeilijk. Het is belangrijk dat de ouders of opvoeders proberen de kinderen te ondersteunen. Zij moeten hun relatie met het kind in stand houden. Het CJG heeft naast bovenstaande ondersteuningsmogelijkheden ook ondersteuning gericht op kinderen in scheidingssituaties:

  • Dappere Dino’s, een training voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 8 jaar
  • KIES voor het Kind, een training voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar

Jongeren kunnen goede hulp krijgen bij Villa Pinedo. Via deze website https://www.villapinedo.nl/ kunnen zij (anoniem) chatten en om advies vragen. Ook is het mogelijk om een buddy te krijgen. Daarnaast zijn in Ede de jongerenwerkers van Malkander https://www.malkander-ede.nl/jeugd-en-jongeren/voor-jongeren.aspx en Youth for Christ https://ede.yfc.nl/team/ beschikbaar met een luisterend oor.

Voor ouders
Rondom een scheiding moeten ouders nadenken over de vraag: ‘hoe kan ik een goede ouder zijn tijdens en na de scheiding?’ Een laagdrempelige manier hiervoor is de Scheidingsatlas, een online training van TNO. U vindt deze hier: https://www.tno.nl/nl/tno-insights/artikelen/scheidingsatlas-laagdrempelige-training-voor-ouders-na-scheiding/

Maatschappelijk werk Ede biedt ondersteuning na scheiding. U kunt hierbij denken aan advies bij regelzaken, verwijzen naar de juiste instanties, psychosociale begeleiding waaronder aandacht voor rouw.
https://www.opella.nl/maatschappelijk-werk-ede


Heeft u vragen?
Het CJG is regelmatig te vinden op kinderdagverblijven, scholen en in uw wijk, spreek ons gerust aan. U kunt ook mailen info@cjgede.nl of bellen (0318) 745757 elke werkdag tussen 9 en 12 uur.