Afbeelding bij de organisatie

0318-30 36 3806-31 04 40 25Horalaan 5G36717LX EdeGecontroleerd: september 2020

Stichting ROOZ

Zorgboerderijen | Gehandicaptenzorg | Jeugdhulpverlening | Logeerhuizen | Pedagogische hulpverlening | Buitenschoolse opvang | Kinderopvanginstellingen

\'Samen bouwen aan zelfstandigheid\'

Stichting ROOZ biedt ambulante begeleiding, opvang en training aan kinderen, jongeren en jong volwassenen (4-23 jaar) die door een psychische en/of licht verstandelijke beperking moeite hebben om volledig deel te nemen aan de maatschappij.

Voor wie en hoe: Kenmerkend voor onze cliënten is dat zij afhankelijk zijn van ondersteuning en beperkingen ervaren in hun praktische- en sociale zelfredzaamheid. Wij streven er naar om de zelfredzaamheid van onze cliënten en hun netwerk te vergroten zodat iedere cliënt zo optimaal mogelijk kan deelnemen aan de maatschappij met zo min mogelijk professionele ondersteuning.

Samen: In onze werkwijze gaan wij uit van samenwerking. Samen met cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, stagiaires en professionals bouwen aan zelfstandigheid. Deze samenwerking zorgt voor laagdrempelige en betaalbare zorg en draagt bij aan maatschappelijke betrokkenheid.

Wat we doen:

Individuele begeleiding of gezinsbegeleiding: gericht op het ondersteunen bij de opvoeding of op het het vergroten van de zelfredzaamheid van het kind/ de jongere / jongvolwassene.

Opvang: Logeren, dagopvang & naschoolse opvang: Opvang voor kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar die (deels) afhankelijk zijn van ondersteuning bij de alledaagse handelingen.

Vrije tijd: Vanuit een beschermde omgeving doelgericht samen leren, spelen en ervaren. Sporten: Sporten met ondersteuning waarbij er wordt gestreefd naar maximale zelfredzaamheid.

Vakantiekampen en vakantie dagopvang. Groepsgerichte begeleiding tijdens de vakantie.

Stichting ROOZ biedt ambulante begeleiding en opvang in de regio\'s Centraal Gelderland, Foodvalley en Midden IJssel-Oost Veluwe.

Vrije tijd en sportclubs

Samen leren en ervaren Vanuit een beschermde en voorspelbare omgeving doelgericht samen ervaren, spelen en leren en 'samen bouwen aan zelfstandigheid' dat zijn de vrije tijd en sportclubs van Stichting ROOZ! Voor kinderen en jongeren met autisme, ADHD of een licht verstandelijke beperking kan het... Lees meer

Naschoolse opvang

Voor wie? Deze opvang is bedoeld voor kinderen en jongeren die door hun beperking of gedrag speciale aandacht en ondersteuning nodig hebben. Voor de jongeren die naar het speciaal voortgezet onderwijs gaan (12+) bieden wij ook huiswerk ondersteuning. Wat? Het doel van de naschoolse opvang is om... Lees meer

Ambulante begeleiding

Aansluiten op een hulpvraag begint met vraaggericht begeleiding bieden in plaats van aanbod gericht. Ons uitgangspunt is daarbij om te kijken naar de mogelijkheden van de cliënt èn van zijn of haar netwerk. Wij bieden begeleiding waarbij de samenwerking tussen de omgeving van de cliënt en de... Lees meer

Weekend / Vakantie Logeeropvang en dagopvang

Het logeerhuis van stichting ROOZ is gelegen aan de rand van Ede in een bosrijke omgeving. 

Noodopvang ivm Corona maatrgelen

De Corona maatregelen zijn een ingrijpende verandering voor iedereen en helemaal voor kwetsbare kinderen/jongeren en hun gezinnen. Er komt daardoor momenteel veel extra druk op deze gezinnen.  Ons uitgangspunt is dat we vanuit Stichting ROOZ de kinderen en ouders zoveel mogelijk willen... Lees meer

Naschoolse opvang voor kinderen met autisme, ADHD en/of een licht verstandelijke beperking

Naschoolse opvang Na schooltijd spelen, leren en ervaren met leeftijdsgenoten in een veilige, voorspelbare en plezierige omgeving? Dat kan bij de speciale naschoolse opvang van Stichting ROOZ. Deze opvang is bedoeld voor kinderen en jongeren die door hun beperking of gedrag speciale aandacht en... Lees meer

Bezoekadres

ROOZhuisHoralaan 5 G36717LX EdeRouteDeze locatie is toegankelijk voor gehandicapten

Openingstijden

  • maandag8.00 - 18.15
  • dinsdag8.00 - 18.15
  • woensdag8.00 - 18.15
  • donderdag8.00 - 18.15
  • vrijdag8.00 - 22.00
  • zaterdag8.00 - 22.00
  • zondag8.00 - 16.30

Postadres

Vier-Morgenweg 26721MS Bennekom

Contact

LinkedinKVK 54902894AGB 73-730621

N.C.M. Cattel

Bestuurder
06-31 04 40 25
0318-30 36 38
marco@stichtingrooz.nl

J van Huizen

Orthopedagoog
0318-30 36 38
06-52 89 80 80
jennifer@stichtingrooz.nl

J Burghoorn

Gedragswetenschapper- Teamcoach
06-23 02 04 99
0318-30 36 38
jurrien@stichtingrooz.nl

Informatie aanvragen

Vrijblijvend informatie aanvragen bij deze organisatie?
Dat kan door dit formulier in te vullen: