Afbeelding bij het aanbod

Bezoekadres
Galvanistraat 16716AE Ede

Sociale Vaardigheidstraining 12-15 jaar

Hulpaanbod van:  CJG Ede

LET OP! Deze cursus is vol. Je kunt je wel inschrijven voor de cursus in het najaar 2021. Bij elke bijeenkomst nemen wij ruim de tijd om huiswerk te bespreken die de deelnemers die week gemaakt hebben. Er is elke bijeenkomst een korte inleiding van het thema. Daarna doen we allerlei oefeningen met elkaar.

In de eerste bijeenkomst stelt elke deelnemer doelen op waar hij/zij aan wilt werken.

Er is ook een ouderavond. Ouders/verzorgers komen bij elkaar om te horen wat en in het algemeen wordt gedaan tijdens de training. Wij gaan met elkaar in gesprek over wat ouders zien bij hun kind en wat zij terug horen van hun kind over de training.

 
Thema’s:

 • Een praatje beginnen en kennismaken
 • Zelfbeeld
 • De 5 g’s (gebeurtenis, gedachten, gevoel, gedrag en gevolg)
 • Omgaan met gevoelens
 • Waardering geven en complimenten ontvangen
 • Nee zeggen
 • Kritiek geven en ontvangen
 • Grenzen aangeven
 • samenwerken
 • Evaluatie en afsluiten
Soort cursus
 • sociale vaardigheidstrainingen
Door wie?

Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Opella

Looptijd van de cursus

Er zijn 10 bijeenkomsten en een ouderavond.

Bezoekadres
Galvanistraat 1 6716AE EdeRoute
Dagen en tijden
 • Op 18 maart 2021 van 15.45 tot 17:15.
Toelichting dagen en tijden

Er zijn 10 bijeenkomsten op donderdagmiddag van 15:45 uur -17:15 uur.
En een ouderavond van 19:30 uur tot 21:00 uur.

Data

Donderdag 18 maart

Donderdag 25 maart

Donderdag 1 april

Donderdag 8 april

Donderdag 15 april

Donderdag 22 april

Donderdag 20 mei

Donderdag 27 mei

Donderdag 3 juni

Donderdag 10 juni

Kosten

€15.- voor de materialen.

Kortingsmogelijkheden?

Mocht dit een probleem zijn, neem dan contact op met de trainer.

Bijzonderheden

Na aanmelding vindt er altijd een intakegesprek plaats met ouders/verzorgers en de jongere. Tijdens dit gesprek wordt besproken de reden van aanmelding: hoe gaan ouders/verzorgers en jongere met de problematiek om en hoe wordt dit door ouders/verzorgers en jongere beleefd.

De trainers vertellen iets over de training en wat de jongere kan verwachten. We proberen door wat meer vragen te stellen een goed beeld te krijgen van de situatie en samen met de ouder(s)/verzorgers te kijken of de SoVa training het meest passende hulpaanbod is op dat moment.

Aanmeldformulier gebruiken?

Doelgroepen

Jongeren, pubers en tieners

Doelgroep-toelichting

Pubers van 12-15 jaar die op het voortgezet onderwijs zitten.

Niet gevonden wat u zocht?