Noodopvang ivm Corona maatrgelen

Hulpaanbod van: Stichting ROOZ

De Corona maatregelen zijn een ingrijpende verandering voor iedereen en helemaal voor kwetsbare kinderen/jongeren en hun gezinnen. Er komt daardoor momenteel veel extra druk op deze gezinnen. 

Ons uitgangspunt is dat we vanuit Stichting ROOZ de kinderen en ouders zoveel mogelijk willen blijven ondersteunen in deze periode. Veiligheid is daarbij een belangrijk kompas. Veiligheid voor onze cliënten maar ook veiligheid voor onze medewerkers. 

Door frequent contact te onderhouden met de kinderen en gezinnen bij ROOZ en door de advieslijn voor ouders proberen we zo goed mogelijk de verbinding te houden en kinderen en ouders te ondersteunen.

Daar waar dit niet voldoende is bieden we ook noodopvang, zie hierover ook onderstaande informatie

Contactpersonen

Meer informatie

Soort hulp
  • online hulp
  • telefonische hulpverlening
  • noodopvang
Werkwijze

Specialistische opvang

A.d.h.v. de richtlijnen van het RIVM bieden wij op dit moment geen gebruikelijke opvang aan onze cliënten. Uitzondering daarop zijn cliënten die gebruik maken van onze noodopvang zoals onderstaand beschreven. Binnen Stichting ROOZ worden daarom de volgende voorzorgsmaatregelen genomen voor de kinderen die normaal gesproken naar onze  opvang komen:

- Wekelijks contact: Met ouders van kinderen in de opvang en met de kinderen zelf wordt wekelijks contact opgenomen door de persoonlijk begeleider vanuit stichting ROOZ. Doel van het contact is verbinding houden, luisterend oor, tips en adviezen geven waar nodig en inventariseren of er noodzaak is voor opvang. 

Als vanuit het contact de behoefte ontstaat om vaker dan wekelijks contact te hebben dan is dat mogelijk. Hierover vindt dan ook afstemming plaats met de betrokken (jeugd)consulent. 

Noodopvang

Stichting ROOZ biedt voor onze cliënten wel opvang in situaties waarin dit noodzakelijk is:

- Voor kinderen van ouders die in vitale functies werken is het, indien noodzakelijk, mogelijk om een beroep te blijven doen op de opvang van ROOZ (volgens richtlijnen van de overheid en het RIVM). 

- Voor kinderen/gezinnen die de isolatie niet aankunnen, waar de stress te hoog oploopt, die overbelast zijn of dreigen te raken en waar mogelijk veiligheid in het geding is. 

Na contact met de ouders wordt besloten of het kind gebruik kan maken van de opvang.

Indien noodzakelijk kunnen wij onze opvang opschalen van naschoolse opvang naar dagopvang (9:00-18:00 uur) op doordeweekse dagen (als school daarin niet kan voorzien) of in het uiterste geval naar 24/7 opvang. In de weekenden blijft de mogelijkheid tot weekend logeeropvang bestaan voor noodsituaties. Hierover vindt dan ook afstemming plaats met de betrokken (jeugd)consulent. 

Ambulante begeleiding

- De ambulant begeleiding wordt zoveel mogelijk voortgezet d.m.v. beeld contact. De contactmomenten zijn over het algemeen korter maar ook frequenter.  

- Als de begeleiding face to face noodzakelijk is en niet op een andere wijze ingevuld kan worden dan is dat in overleg mogelijk. 

Advieslijn

Voor alle cliënten en ouders bieden we de mogelijkheid om contact op te nemen met onze advieslijn:

- De advieslijn is 7 dagen in de week bereikbaar van 09.00 uur - 21.00 uur op 0318-303638. 

Deze advieslijn is er voor zowel de kinderen als ook de ouders. We beantwoorden vragen, bieden een luisterend oor en geven tips en adviezen waar nodig. 

Deze aanpak hanteren wij sinds maandag 16 maart en tot tenminste 6 april, tenzij er vanuit de overheid wijzigingen zijn van de genomen maatregelen en wij ons beleid moeten bijstellen.

Kosten

- N.v.t

Kortingsmogelijkheden

- N.v.t