Afbeelding bij het aanbod

Bezoekadres
Industrielaan 16717EL Ede
Buurthuis De Meerpaal

Brussengroep 7 t/m 11

Hulpaanbod van:  CJG Ede

De Brussengroep is voor kinderen die samenleven met een broer en/of zus met een (vermoeden van een) diagnose. Daarbij kunt u denken aan autisme, verstandelijke beperking, ADHD, ontwikkelingsachterstand, chronische ziekte, enzovoort.

 Inhoud:

In de groep komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • het gezin
 • de ziekte, handicap of stoornis van de broer of zus
 • gevoelens
 • weerbaarheid en grenzen stellen
 • aandacht vragen
 • identiteit

 Hierbij is er aandacht voor:

 • herkenning
 • erkenning voor de speciale positie van het kind
 • beleving van de situatie thuis door het kind
 • vragen van de kinderen over de ziekte, handicap of stoornis van de broer of zus en aanverwante onderwerpen
 • het uitleggen aan anderen van de ziekte, handicap of stoornis van de broer of zus

 De nadruk ligt op het gezonde kind en op wat dat kind ervaart in het gezin en met de broer/zus.

Er is een ouderbijeenkomst aan gekoppeld en de ouders krijgen gedurende de groep een aantal opdrachten die zij samen met hun kind of voor hun kind zullen uitvoeren.

Soort activiteit
 • brusjesgroepen
Door wie?

Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. MEE Veluwe

Contact

Tineke Schilte, telnr. 06 20 44 17 21

Bezoekadres
Industrielaan 1 6717EL Ede
Buurthuis De Meerpaal Route
Dagen en tijden
 • Op 17 september 2019 van 15.45 tot 17:00.
Toelichting

In totaal zijn het 5 achtereenvolgende bijeenkomsten op dinsdag van 15.45-17.00 uur

De ouderavond is op donderdag 26 september van 20:00-21:30 met inloop vanaf 19:45.

Data:

- 17 september (start)

- 24 september

- 1 oktober

- 8 oktober

- 15 oktober

 

Kosten

gratis

Bijzonderheden

Redenen om niet mee te kunnen doen:

 • het kind heeft zelf een stoornis of een beperking die deelname aan de groep bemoeilijkt
 • de broer/zus is dusdanig ziek dat er een risico van overlijden is
 • het kind mag niet praten over de aandoening van zijn/haar broer/zus
 • het kind kan vaker dan twee keer niet komen
 • het kind of de ouders zijn niet gemotiveerd
 • er spelen andere stressfactoren in het gezin op een dusdanige manier dat zij de brussenproblematiek overstijgen

Inschrijfformulier


Doelgroepen

Kinderen

Doelgroep-toelichting

* Bij kinderen van 7 jaar worden er wat extra vragen gesteld aan de ouders om goed in te kunnen schatten of het kind mee kan doen. Sommige kinderen van 7 zijn er qua emotionele ontwikkeling nog niet aan toe, andere kinderen van 7 wel.

Niet gevonden wat u zocht?