Plezier op school… Wie wil dat nu niet?

Plezier op School

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is niet voor alle kinderen even gemakkelijk. Ze zijn op de basisschool misschien gepest, afgewezen, hebben vaak ruzie of hebben problemen in de omgang met leeftijdgenoten.

Speciaal voor deze kinderen organiseert Indigo i.s.m. MEE Veluwe en het CJG de tweedaagse zomercursus ‘Plezier op school’.

Wat: tweedaagse zomercursus Plezier op School
Wanneer: 26 en 27-8 van 9:00 tot 16:00 uur.
Op 24-8 is er van 19:00-20:30 uur een ouderavond op een andere
locatie.
Waar: Het Streek, Bovenbuurtweg 1 in Ede

Info en aanmelden: Plezier op School, kijk hier ook voor de actuele informatie over of de cursus doorgaat en extra maatregelen i.v.m. corona.