Er is nog plek bij de training KIES voor het Kind!

Kies voor het Kind

KIES voor het Kind is een programma ter ondersteuning van kinderen in de basisschoolleeftijd zodat zij beter leren omgaan met de situatie die is ontstaan na de (echt)scheiding van u en uw ex-partner.

KIES voor het Kind bij CJG Ede start op 16 september 2019.

Het programma bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van een uur, waarin de verschillende kanten van de scheiding pratend en spelenderwijs worden behandeld. Hierbij kan je denken aan: de nieuwe situatie thuis, de wisselingen van de ene naar de andere ouder of een nieuwe partner voor mama of papa. Er worden spelletjes en opdrachtjes gedaan die hiermee te maken hebben. Bij alle aspecten besteden we aandacht aan de gevoelens die de kinderen erbij ervaren en doen we een appèl op hun eigen krachten en probleemoplossend vermogen. Daarnaast zijn er 2 ouderbijeenkomsten.

Voor meer informatie of aanmelden, klik hier.