KOPP Doe-Praat groep start bij CJG Ede!

KOPP Doe-Praat groep

Als je als vader of moeder psychische problemen hebt, is dat niet altijd gemakkelijk. Vaak kun je dan wel wat ondersteuning gebruiken. Ook de kinderen kunnen in deze situatie behoefte hebben aan een steuntje in de rug.

Indigo organiseert daarom samen met IrisZorg een groep voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar, die een vader of moeder hebben met psychische en/of verslavingsproblemen. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier zeker niet om behandeling of therapie. Door deelname aan de groep willen we juist voorkomen dat er problemen ontstaan. Door te praten en te spelen met leeftijdgenoten krijgen de kinderen steun en vinden ze herkenning. Met elkaar wordt stil gestaan bij thema’s als gevoelens, steun vragen en omgaan met moeilijke situaties. Ook wordt er uitleg gegeven over psychische problematiek. De ervaringen van de deelnemers aan de groep zijn positief. Zowel ouders als kinderen geven aan dat het praten met anderen en de psycho-educatie belangrijke vormen van ondersteuning zijn.

De groep bestaat uit acht bijeenkomsten voor kinderen en een ouderavond. Voorafgaand aan de cursus vindt eerst een kennismakingsgesprek plaats. Tijdens dit gesprek wordt bekeken in hoeverre de cursus aansluit bij de wensen en verwachtingen van het kind en de ouders. Na afloop van de cursus vindt er een afsluitend gesprek plaats.

Voor oudere kinderen (12+) is er geen groep, maar een individueel aanbod op maat beschikbaar. Voor meer informatie mail naar k.aries@indigogelderland.nl

Aanmelden of meer informatie? Kijk hier.