CJG start voorjaar 2019 nieuwe training KIES voor het Kind

KIES voor het Kind

KIES voor het Kind is een goed onderbouwd (Nederlands Jeugdinstituut en Universiteit van Utrecht) programma ter ondersteuning van kinderen in de basisschoolleeftijd zodat zij beter leren omgaan met de situatie die is ontstaan na de (echt)scheiding van u en uw ex-partner.

Jaarlijks krijgen ongeveer 70.000 kinderen te maken met een scheiding van hun ouders. Een scheiding brengt veel veranderingen met zich mee. Kinderen hebben tijd en aandacht nodig om hieraan te wennen. Voor sommige kinderen brengt een echtscheiding rust omdat er minder ruzie is. Maar er is ook vaak sprake van verdriet, schuldgevoel, boosheid en onbegrip.

Het is belangrijk voor kinderen dat ze met anderen over hun gevoelens kunnen praten. Veel kinderen praten niet (over alles) met hun ouders. Ze voelen aan dat de ouders het al moeilijk genoeg hebben, of kunnen er niet goed over praten. CJG Ede wil deze kinderen een plek bieden waar ze hun verhaal kunnen doen en lotgenoten kunnen ontmoeten. Daarom organiseert zij de groep ‘KIES voor het kind Kind’ voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.

Uit onderzoek van de Universiteit van Utrecht blijkt dat KIES voor het Kind een effectief programma is.

KIES-programma helpt kinderen van gescheiden ouders

Als ouders gaan scheiden, kunnen hun kinderen daar veel last van hebben. Inge van der Valk onderzocht of het programma KIES hen kan helpen. Dat bleek zo te zijn. ZonMw kende haar onderzoek in 2013 een Parel toe.

Gevolgen van scheiding

De mogelijke problemen van kinderen van wie de ouders uit elkaar gaan, zijn divers. Hun zelfbeeld loopt vaak een deuk op. Ze zijn in verwarring over de scheiding en geven zichzelf vaak de schuld ervan. Ook kunnen hun schoolprestaties verslechteren. Kinderen van gescheiden ouders kunnen meer problemen op het gebied van gevoel en gedrag ontwikkelen vergeleken met kinderen uit intacte gezinnen. Universiteit Utrecht onderzocht de effectiviteit van KIES (Kinderen in Echtscheiding Situaties), een programma dat kinderen in de basisschoolleeftijd steunt in het omgaan met de scheiding. De studie betrof kinderen van 8 tot 12 jaar. Als kinderen het KIES-programma volgen dan kan dat problemen voorkomen of verminderen, bleek uit het onderzoek.

Kinderen die KIES volgen, begrijpen beter dat de scheiding niet hun schuld is.

Effecten van KIES

KIES-kinderen scoren op een aantal gebieden significant beter dan kinderen uit een vergelijkbare controlegroep. Bijvoorbeeld als het gaat om gemiddeld prosociaal gedrag. Deelnemende kinderen begrijpen de situatie beter en weten ook beter dat de scheiding niet hun schuld is. Ouders vinden het contact met hun kind na KIES fijner, en zowel kinderen, ouders als leerkrachten waren erg positief over het programma.

KIES voor het Kind bij CJG Ede

Het programma bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van een uur, waarin de verschillende kanten van de scheiding pratend en spelenderwijs worden behandeld. Hierbij kan je denken aan: de nieuwe situatie thuis, de wisselingen van de ene naar de andere ouder of een nieuwe partner voor mama of papa. Er worden spelletjes en opdrachtjes gedaan die hiermee te maken hebben. Bij alle aspecten besteden we aandacht aan de gevoelens die de kinderen erbij ervaren en doen we een appèl op hun eigen krachten en probleemoplossend vermogen. Daarnaast zijn er 2 ouderbijeenkomsten.

Voor meer informatie of aanmelden, klik hier.