Nieuwe training bij het CJG Ede

Drie Dinos aan de keukentafel

Dappere Dino's

In het voorjaar van 2019 start het CJG met een nieuwe training, Dappere Dino’s.
Dappere Dino’s is een goed onderbouwd (NJI en TNO) programma ter ondersteuning van jonge kinderen zodat zij beter leren omgaan met de situatie die is ontstaan na de (echt)scheiding van u en uw (ex) partner.

Dappere Dino’s is een groepstraining voor kinderen in de leeftijd van 6, 7 en 8 jaar van wie de ouders gescheiden zijn.

De training is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met de veranderingen tijdens en na de scheiding. Het programma is niet bedoeld voor kinderen met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen. (Bel ons gerust als u hierover vragen heeft).

Dappere Dino’s bestaat uit 12 wekelijkse bijeenkomsten van 45 minuten. Een Dappere Dino’s groep bestaat uit maximaal 8 kinderen en komt na schooltijd bij elkaar.

Ouders worden goed geïnformeerd en betrokken. Er is altijd een individueel intakegesprek en een eindevaluatie. Wij organiseren gedurende de training een ouderavond voor alle ouders en we sturen hen een aantal nieuwsbrieven.

Om aan te melden ga naar de volgende pagina: https://www.cjgede.nl/is/product/140122/187907/dappere-dinos-6-8
 

Onderzoek van TNO toont aan:

MINDER EMOTIONELE EN GEDRAGSPROBLEMEN BIJ SCHEIDINGSKINDEREN DOOR INTERVENTIEPROGRAMMA DAPPERE DINO’S 07 SEP 2017

Jaarlijks krijgen ruim 70.000 thuiswonende kinderen in Nederland te maken met de scheiding van hun ouders. Onderzoek wijst uit dat deze kinderen gemiddeld minder goed in hun vel zitten, meer gedragsproblemen vertonen en slechter presteren op school. Toch hoeft een scheiding niet vanzelfsprekend blijvende gevolgen voor de kinderen te hebben, zo blijkt uit TNO-onderzoek. Het groepsprogramma Dappere Dino’s  biedt succesvol preventieve steun aan 6-tot 8-jarige scheidingskinderen. Het programma is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met de veranderingen tijdens en na de scheiding, en richt zich op het verbeteren van de mentale weerbaarheid.
 

ONDERZOEK

In 2015-2017 heeft, in het kader van het Nationaal Preventieprogramma en met financiering door ZonMW, een evaluatie  plaatsgevonden naar Dappere Dino’s. Mariska Klein Velderman, onderzoeker bij TNO: “We hebben met dit onderzoek aangetoond dat het interventieprogramma De Dappere Dino’s jonge kinderen helpt om de scheiding te verwerken. Er zijn toenames gemeten op het positief functioneren van de kinderen, en afnames in sociaal emotionele problemen.” In het onderzoek volgde TNO 108 kinderen die deelnamen aan Dappere Dino’s. Waar kinderen

voorafgaand aan de training ongeveer een 6,5 kregen als cijfer voor hun welzijn, is dit na de training gestegen tot 7,5. Leeftijdsgenoten die de training niet volgden, lieten geen veranderingen zien.
 

DAPPERE DINO’S BIEDT KINDEREN VEILIGE PLAATS
Klein Velderman: “Op deze leeftijd reageren kinderen vaak met intens verdriet op het uit elkaar gaan van hun ouders. Ook de angst om alleen gelaten te worden, hoop op een verzoening tussen de ouders, heimwee naar hoe de situatie eerst was, boosheid, schuldgevoelens en misvattingen komen veel voor. Hieraan besteedt Dappere Dino’s bewust en op een speelse manier aandacht. Het interventieprogramma creëert een ondersteunende groepsomgeving, waarin kinderen onder begeleiding van speciaal opgeleide trainers leren omgaan met problemen en emoties rond de scheiding van hun ouders.” Het programma bestaat uit 12 wekelijkse groepsbijeenkomsten van 45 minuten. Tijdens deze bijeenkomsten speelt een groepsdino, een handpop met de naam Rex, een centrale rol. Naast poppenspel worden veel creatieve materialen en spelvormen gebruikt zoals voorleesboeken, spelletjes, kaartjes en tekeningen. Kinderen zien de groep als een veilige plaats om hun gevoelens te bespreken. Ze maken nieuwe vrienden en vinden nieuwe manieren om problemen op te lossen. Inmiddels is Dappere Dino’s erkend in de Databank Effectieve Jeugdinterventies en onderdeel van de Gezonde School.