Dit doet het CJG, themabijeenkomst

themabijeenkomst

Door het CJG worden regelmatig voorlichtingsavonden of themabijeenkomsten verzorgd in het kader van opvoeden en opgroeien. Hierbij kan je denken aan onderwerpen als prikkelverwerking bij kinderen, omgaan met peuterpuberteit of mediaveiligheid. Vaak zijn deze bijeenkomsten op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal.

Er wordt dan eerst iets verteld over een bepaald onderwerp en daarbij is ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen. Later kunnen ouders vaak ook met elkaar in gesprek, bijvoorbeeld aan de hand van stellingen of situaties die ouders zelf beschrijven. Dit wordt vaak als heel zinvol ervaren door ouders.

‘Een tijdje terug heb ik zo’n avond op een kinderdagverblijf georganiseerd. We waren in een boeiend gesprek verwikkeld met ouders over opvoeden en opgroeien. Het ging onder andere over zindelijkheid, slapen, grenzen stellen en consequent zijn als ouders. Onderwerpen waar iedere ouder mee te maken krijgt. Er waren verschillende ouders die zelf een situatie beschreven die ze lastig vonden, zoals een kindje dat steeds uit bed kwam en niet wilde gaan slapen.’ Aan het woord is Marlon van der Burg, jeugdmaatschappelijk werker bij het CJG. ‘Het was leuk om te zien dat de ouders eerst vooral om advies vroegen aan de aanwezige professionals, maar later toch ook elkáár tips gaven. Als professionals hebben wij toen voornamelijk meegekeken en de avond begeleid’.

Bij het CJG zijn we van mening dat dit een heel belangrijk aspect is; ouders leren van, én met elkaar. Het kan heel erg helpend zijn om te horen dat je niet de enige bent die opvoeden soms lastig vindt. En om vervolgens tips te krijgen van andere ouders die dezelfde situaties meemaken.

Marlon: ‘Een paar maanden na de betreffende avond belde één van de aanwezige ouders me op omdat ze ergens tegenaan liep in de opvoeding. Ze gaf aan dat ze me die avond had gezien en dat ze mijn telefoonnummer had gevonden via de flyer van het CJG die op het kinderdagverblijf hangt. Ze wilde graag eens doorpraten met mij over een situatie met haar dochter waar ze zich geen raad mee wist. Haar dochter was een heel druk kindje en soms wisten zij en haar man het gewoon even niet meer. Ze wist dat haar dochter heel veel duidelijkheid nodig had maar ze vond het zelf lastig om altijd maar consequent te zijn. Het kwam bijvoorbeeld voor dat ze de ene keer ‘ja’ ergens op zei en de volgende keer niet, omdat het zo uitkwam. Ze vroeg zich af hoe ze hier beter mee om kon gaan en hoe ze haar dochter beter kon begrenzen. Ik heb moeder adviezen kunnen geven die zij heel waardevol en toepasbaar vond, daardoor was één gesprek voldoende. Weer een paar weken later heb ik haar gemaild om te vragen hoe het ging. Ze gaf aan dat het stukken beter ging, ze had een aantal van de tips kunnen toepassen en die hadden echt effect. Ze was hiermee geholpen en we spraken af dat wanneer ze toch nog ergens vragen over zou hebben, ze zelf contact met me op zou nemen’.

Zit jouw kind ook op een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal? Hou dan de aankondigingen daar in de gaten om te weten of er ook een bijeenkomst wordt georganiseerd! En mocht je behoefte hebben aan een bijeenkomst met een specifiek thema; geef het aan bij de leiding. Wellicht kunnen wij dan daarop inspringen.