Ontwikkelingsvoorsprong?

ontwikkelingsvoorsprong

Bij kinderen tot 6 jaar die opmerkelijk voorlopen in hun ontwikkeling t.o.v. hun leeftijdsgenoten spreken we van een ontwikkelingsvoorsprong. Dit uit zich soms in gedrag, soms in de motoriek of op andere manieren.

Het kan lastig zijn als ouders/opvoeders om hier goed op in te spelen. Ook is het fijn om hierover met anderen die hetzelfde ervaren te praten.
Daarom organiseert het CJG een online bijeenkomst voor ouders/opvoeders van peuters en kleuters (tot 6 jaar) in die hier vragen over hebben.

Voor meer informatie en aanmelden: Ontwikkelingsvoorsprong?