Pesten

Als ouder kunt u met pesten te maken krijgen. Misschien wordt uw kind gepest of pest uw kind iemand anders. Het kan ook zo zijn dat er op de school van uw kind gepest wordt en dat uw kind het moeilijk vindt om hier mee om te gaan.

Plagen

Bij plagen zijn de kinderen gelijkwaardig aan elkaar. Soms plaagt de één, soms plaagt de ander. Meestal is het een enkele keer, het gebeurt in elk geval niet regelmatig en het is onderling onschuldig gedrag. Zo leren ze met conflicten om te gaan, zonder dat iemand zich echt bedreigd voelt of er blijvende schade van heeft.

Pesten

Bij pesten is er wél sprake van ongelijkheid tussen kinderen. Er is steeds één kind dat sterker is en wint en een kind dat zwakker is en verliest. Het gepeste kind voelt zich bedreigd, eenzaam en verdrietig. Het gedrag van de pestkop is dus erg kwetsend en pijnlijk voor het slachtoffer. Pesten kan zich voordoen in de vorm van slaan, schoppen, buitensluiten, uitschelden, vernederen, kleineren, achtervolgen, en het stelen en vernielen van spullen. Vaak is er een groep kinderen dat meedoet met de pestkop. Dit zijn de meelopers.

Aanpak

Pesten houdt meestal niet vanzelf op en het kan grote gevolgen hebben. Uw kind kan erg onzeker en ongelukkig worden. En kan zich gaan schamen om het thuis te vertellen.

  • Wacht niet te lang af als u weet dat er gepest wordt. Als het pesten al lang aan de gang is, zijn de problemen moeilijker op te lossen.
  • Als uw kind gepest wordt, heeft het veel steun nodig. Benoem de gevoelens van uw kind en kijk hoe u uw kind kunt helpen.
  • Praat met iemand op de plek waar het pesten plaatsvindt. Bijvoorbeeld de leerkracht of de vaste coördinator van het pestbeleid op school (dit kan de vertrouwenspersoon zijn). Of de trainer van de sportclub.

Weerbaarheid

Om te voorkomen dat kinderen slachtoffer worden van pesten is het belangrijk dat ze weerbaar zijn. Ook het zelfvertrouwen en het zelfbeeld spelen een belangrijke rol. Als ouder kunt u deze eigenschappen versterken:

  • Geef uw kind voldoende aandacht, laat merken dat het belangrijk is en geef complimenten als het iets goed doet.
  • Breng uw kind ook in situaties waarin het leert omgaan met andere kinderen.
  • Een cursus zelfverdediging of een weerbaarheidstraining is ook een mogelijkheid.

Meer informatie over pesten

U kunt meer informatie over pesten vinden op de websites Stoppestennu.nl en Cyberpestendebaas.nl. Voor kinderen is er de website Pestweb.nl.

Filmpje: Pesten

In dit filmpje geeft Fiona uitleg over wat u kunt doen als uw kind gepest wordt, of als uw kind de pester is.

Bekijk de video op YouTube

 

Keurmerk

Bron: Pesten

meer informatie
In de bibliotheek