Basisschoolkind

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De veranderingen in de prepuberteit hebben gevolgen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling.